Click here to Skip to main content
13,763,812 members

Marcin Zamojski - Professional Profile

Summary

   
551
Participant
0
Author
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
We wszystkich krajach żyjemy pośród ludzi w podeszłym wieku, którzy często są schorowani a niekiedy niedołężni. Nie każdy ma przywilej być otoczonym pomocą swoich krewnych. Niekiedy te osoby są bezdzietne, niekiedy dzieci wyjechały "za chlebem", a niekiedy po prostu nie mogą opiekować się własnymi najbliższymi.
Jednak my jako społeczeństwo musimy pomagać takim ludziom. Oni podnosili ten kraj z wojennych gruzów, oni kształtowali naszą polskość, oni obalili komunizm, a poza tym tym osobom należy się szacunek.
Dlatego tworzy się coraz więcej domów seniora, w których panują niemal domowe warunki do życia oraz pracuje w nich uprzejmy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje pozwalające na zajmowanie się ludźmi w podeszłym wieku.
Jednym z wielu takich domów jest Dom Opieki Aurum Vitae w Kaletach. Posiada on nowocześnie urządzone pokoje dla pensjonariuszy, wykwalifikowany personel i urządzone zaplecze. Oferuje również śląską kuchnię oraz dostosowany program zabaw. Dom Opieki Aurum Vitae położony jest na obrzeżach Śląska w małej miejscowości niedaleko Świerklańca. Powietrze jest tam wyjątkowo czyste a cały dom otoczony jest zielenią. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Reputation

For more information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilverAdmin
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilversilverSitebuilder, Subeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSitebuilder, Subeditor, Supporter, Editor, Staff
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubeditor, Protector, Editor, Staff, Admin
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubeditor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete a Question in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete an Answer in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Report an ArticlesilversilversilversilverSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit other members' articlesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Create an article without requiring moderationplatinumSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector, Admin
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector, Admin
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor, Admin
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector, Admin
Create a new tagsilversilversilversilverAdmin
Modify a tagsilversilversilversilverAdmin

Actions with a green tick can be performed by this member.Advertise | Privacy | Cookies | Terms of Service
Web01-2016 | 2.8.181113.4 | Last Updated 14 Nov 2018
Copyright © CodeProject, 1999-2018
All Rights Reserved.
Layout: fixed | fluid