Click here to Skip to main content
15,511,250 members

Pieczatki-Online - Professional ProfileSummary

   
100
Author
353
Participant
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
PIECZĄTKI ONLINE - E-PIECZATKI24.PL

Młode marki sprzedające manualnie wytwarzane wytwory specjalizują się w jednorazowym temperamencie własnych artykułów a także wolą wystrzegać się wszelkiego, co wygląda na rozpowszechnioną realizację. Tutaj pieczątki online pozostają wspaniałym fortelem, ażeby marki rzemieślnicze potrafiły planować wizerunek firmy, niekoniecznie wyglądając zbytnio komercyjnie. Multum manualnie wytwarzanych fabrykatów wykorzystuje z komponentów nadających się w kierunku metki bądź dyrektywy, a zrozumiałe odciśnięte ma możliwość czynić cuda w stworzeniu fachowego wizerunku firny, wręcz na manualnie napisanej karteczce bez względu na liczną moc przerobową.

Reputation

Weekly Data. Recent events may not appear immediately. For information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

Privileges for a group account are based on the priviliges of the administrators of that account.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilver
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilvergoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSubEditor, Editor
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Delete a Question in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Delete an Answer in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Report an ArticlesilversilversilversilverSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Edit other members' articlesSubEditor, Protector, Editor
Create an article without requiring moderationplatinumSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector
Have the ability to send direct emails to members in the forumsProtector
Create a new tagsilversilversilversilver
Modify a tagsilversilversilversilver

Actions with a green tick can be performed by this member.