Click here to Skip to main content
14,420,638 members

Member 14183188 - Professional ProfileSummary

Follow on Twitter     
852
Participant
0
Author
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
tiếng hàn giao tiếp ở đà nẵng học ở đâu để đạt được chất lượng tốt nhất luôn là câu hỏi được nhiều bạn học viên đặt ra. Nếu bạn cũng đang có thắc mắc đó hãy tham khảo ngay các khóa học tiếng hàn giao tiếp ở đà nẵng của trung tâm tiếng hàn Hanbee Việt, tại đây có rất nhiều khóa học hay từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp nên bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với mình. Nếu cần tư vấn vui lòng liên hệ trung tâm tiếng hàn Hanbee Việt theo địa chỉ CS1: 294 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng,CS2: 28 Trần Quang Diệu, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, hotline : 0981328129 – 0919885029 hoặc hanbeedanang@gmail.com. Tham khảo thêm nhiều thông tin về Hanbee Việt tại wesite : https://www.hanbeeviet.edu.vn

 

Reputation

For more information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilver
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilvergoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSubEditor, Editor
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Delete a Question in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Delete an Answer in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Report an ArticlesilversilversilversilverSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Edit other members' articlesSubEditor, Protector, Editor
Create an article without requiring moderationplatinumSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector
Create a new tagsilversilversilversilver
Modify a tagsilversilversilversilver

Actions with a green tick can be performed by this member.