Click here to Skip to main content
12,698,410 members (23,915 online)

anelyn8 - Professional Profile

Summary

   
301
Participant
0
Author
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
Wielu osobom nie powiązanym z branżą może się wydawać, że branża materiałów biurowych jest dosyć ciasna. Jednakże w skład niej wchodzi rzeczywiście potężna liczba produktów, które nie sprowadzają się tylko do papieru czy długopisów.

Pośród artykułów biurowych małego, biurkowego kalibru, da się odnaleźć między innymi takie wyroby jak: zeszyty, korektory, dziurkacze, temperówki oraz faktycznie wiele narzędzi wykorzystywanych okazyjnie, ale bardzo pomocnych i pożytecznych. Bez wątpienia materiały biurowe to wszelkiego rodzaju materiały papierowe, które są głównym produktem biurowym. Często jednak biura potrzebują również taśmy samoklejącej, skoroszytów, aktówek i innych towarów. Tak naprawdę obserwując jak obszerna jest paleta produktów świadczonych przez producentów i hurtowników materiałów biurowych, można kilka razy zastanowić się nad sceptyczną uwagą w stosunku do sekretarki, która musi jednak dobrze znać się na całej gamie owych produktów. www.dobiura.net

Reputation

For more information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege, and the given member types also gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilverAdmin
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilversilverSitebuilder, Subeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSitebuilder, Subeditor, Supporter, Editor, Staff
Have live hyperlinks in your biographybronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubeditor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete a Question in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete an Answer in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Report an ArticlesilversilversilversilverSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit other members' articlesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Create an article without requiring moderationplatinumSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector, Admin
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector, Admin
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor, Admin
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector, Admin
Create a new tagsilversilversilversilverAdmin
Modify a tagsilversilversilversilverAdmin

Actions with a green tick can be performed by this member.Advertise | Privacy | Mobile
Web02 | 2.8.170118.1 | Last Updated 22 Jan 2017
Copyright © CodeProject, 1999-2017
All Rights Reserved. Terms of Service
Layout: fixed | fluid