Click here to Skip to main content
12,697,042 members (33,304 online)
Click here to Skip to main content

Stats

158.1K views
4K downloads
146 bookmarked
Posted

XScrollBar - Scroll bar like Windows Media Player's

, 2 Sep 2008 CPOL
XScrollBar is a scroll bar that may be displayed with optional thumb color, thumb gripper, and channel color
vs2005
src
app.manifest
res
hans.ico
HorizontalScrollBarChannel.bmp
HorizontalScrollBarLeftArrow.bmp
HorizontalScrollBarRightArrow.bmp
HorizontalScrollBarThumb.bmp
HorizontalScrollBarThumbNoColor.bmp
VerticalScrollBarChannel.bmp
VerticalScrollBarDownArrow.bmp
VerticalScrollBarThumb.bmp
VerticalScrollBarThumbNoColor.bmp
VerticalScrollBarUpArrow.bmp
vs6
Release
XScrollBarTest.exe
XScrollBarTest.dsp
XScrollBarTest.dsw
/****************************************************************************\
Datei : Color.h
Projekt: Farbverwaltung
Inhalt : CColor Deklaration
Datum : 10.01.1999
Autor : Christian Rodemeyer
Hinweis: � 1999 by Christian Rodemeyer
\****************************************************************************/
#pragma once

#ifndef COLOR_H                        
#define COLOR_H

/****************************************************************************\
 CColor: Repr�sentiert einen Farbwert
\****************************************************************************/
class CColor
{
public:

	// COLORREF Konvertierung
	// ----------------------
	CColor(COLORREF cr = black);
	operator COLORREF() const;

	// RGB - Routinen
	// --------------
	void SetRed(int red);   // 0..255 
	void SetGreen(int green); // 0..255
	void SetBlue(int blue);  // 0..255
	void SetRGB(int red, int green, int blue);

	int GetRed() const;  // 0..255
	int GetGreen() const; // 0..255
	int GetBlue() const; // 0..255

	// HLS - Routinen
	// --------------
	void SetHue(float hue);        // 0.0 .. 360.0
	void SetLuminance(float luminance);  // 0.0 .. 1.0
	void SetSaturation(float saturation); // 0.0 .. 1.0
	void SetHLS(float hue, float luminance, float saturation);

	float GetHue() const;    // 0.0 .. 360.0
	float GetLuminance() const; // 0.0 .. 1.0
	float GetSaturation() const; // 0.0 .. 1.0

	// String Konvertierung
	// ---------------------
	CString GetString() const;     // Liefert String im Format RRGGBB
	BOOL  SetString(LPCTSTR pcColor); // Erwartet String im Format RRGGBB

	// Benannte Web Farben
	// -------------------
	CString GetName() const; // Liefert String mit benannter Farbe oder #RRGGBB falls kein Name bekannt

	static CColor FromString(LPCTSTR pcColor); 
	static CString GetNameFromIndex(int i);
	static CColor GetColorFromIndex(int i);
	static int  GetNumNames() {return numNamedColors;}

	enum ENamedColor // Named Colors, could be used as COLORREF
	{
		none         = 0x7FFFFFFF,  // keine Farbe
		aliceblue      = 0x00FFF8F0,  // RGB(0xF0, 0xF8, 0xFF) 
		antiquewhite     = 0x00D7EBFA,  // RGB(0xFA, 0xEB, 0xD7) 
		aqua         = 0x00FFFF00,  // RGB(0x00, 0xFF, 0xFF) 
		aquamarine      = 0x00D4FF7F,  // RGB(0x7F, 0xFF, 0xD4) 
		azure        = 0x00FFFFF0,  // RGB(0xF0, 0xFF, 0xFF) 
		beige        = 0x00DCF5F5,  // RGB(0xF5, 0xF5, 0xDC) 
		bisque        = 0x00C4E4FF,  // RGB(0xFF, 0xE4, 0xC4) 
		black        = 0x00000000,  // RGB(0x00, 0x00, 0x00) 
		blanchedalmond    = 0x00CDEBFF,  // RGB(0xFF, 0xEB, 0xCD) 
		blue         = 0x00FF0000,  // RGB(0x00, 0x00, 0xFF) 
		blueviolet      = 0x00E22B8A,  // RGB(0x8A, 0x2B, 0xE2) 
		brown        = 0x002A2AA5,  // RGB(0xA5, 0x2A, 0x2A) 
		burlywood      = 0x0087B8DE,  // RGB(0xDE, 0xB8, 0x87) 
		cadetblue      = 0x00A09E5F,  // RGB(0x5F, 0x9E, 0xA0) 
		chartreuse      = 0x0000FF7F,  // RGB(0x7F, 0xFF, 0x00) 
		chocolate      = 0x001E69D2,  // RGB(0xD2, 0x69, 0x1E) 
		coral        = 0x00507FFF,  // RGB(0xFF, 0x7F, 0x50) 
		cornflower      = 0x00ED9564,  // RGB(0x64, 0x95, 0xED) 
		cornsilk       = 0x00DCF8FF,  // RGB(0xFF, 0xF8, 0xDC) 
		crimson       = 0x003C14DC,  // RGB(0xDC, 0x14, 0x3C) 
		cyan         = 0x00FFFF00,  // RGB(0x00, 0xFF, 0xFF) 
		darkblue       = 0x008B0000,  // RGB(0x00, 0x00, 0x8B) 
		darkcyan       = 0x008B8B00,  // RGB(0x00, 0x8B, 0x8B) 
		darkgoldenrod    = 0x000B86B8,  // RGB(0xB8, 0x86, 0x0B) 
		darkgray       = 0x00A9A9A9,  // RGB(0xA9, 0xA9, 0xA9) 
		darkgreen      = 0x00006400,  // RGB(0x00, 0x64, 0x00) 
		darkkhaki      = 0x006BB7BD,  // RGB(0xBD, 0xB7, 0x6B) 
		darkmagenta     = 0x008B008B,  // RGB(0x8B, 0x00, 0x8B) 
		darkolivegreen    = 0x002F6B55,  // RGB(0x55, 0x6B, 0x2F) 
		darkorange      = 0x00008CFF,  // RGB(0xFF, 0x8C, 0x00) 
		darkorchid      = 0x00CC3299,  // RGB(0x99, 0x32, 0xCC) 
		darkred       = 0x0000008B,  // RGB(0x8B, 0x00, 0x00) 
		darksalmon      = 0x007A96E9,  // RGB(0xE9, 0x96, 0x7A) 
		darkseagreen     = 0x008BBC8F,  // RGB(0x8F, 0xBC, 0x8B) 
		darkslateblue    = 0x008B3D48,  // RGB(0x48, 0x3D, 0x8B) 
		darkslategray    = 0x004F4F2F,  // RGB(0x2F, 0x4F, 0x4F) 
		darkturquoise    = 0x00D1CE00,  // RGB(0x00, 0xCE, 0xD1) 
		darkviolet      = 0x00D30094,  // RGB(0x94, 0x00, 0xD3) 
		deeppink       = 0x009314FF,  // RGB(0xFF, 0x14, 0x93) 
		deepskyblue     = 0x00FFBF00,  // RGB(0x00, 0xBF, 0xFF) 
		dimgray       = 0x00696969,  // RGB(0x69, 0x69, 0x69) 
		dodgerblue      = 0x00FF901E,  // RGB(0x1E, 0x90, 0xFF) 
		firebrick      = 0x002222B2,  // RGB(0xB2, 0x22, 0x22) 
		floralwhite     = 0x00F0FAFF,  // RGB(0xFF, 0xFA, 0xF0) 
		forestgreen     = 0x00228B22,  // RGB(0x22, 0x8B, 0x22) 
		fuchsia       = 0x00FF00FF,  // RGB(0xFF, 0x00, 0xFF) 
		gainsboro      = 0x00DCDCDC,  // RGB(0xDC, 0xDC, 0xDC) 
		ghostwhite      = 0x00FFF8F8,  // RGB(0xF8, 0xF8, 0xFF) 
		gold         = 0x0000D7FF,  // RGB(0xFF, 0xD7, 0x00) 
		goldenrod      = 0x0020A5DA,  // RGB(0xDA, 0xA5, 0x20) 
		gray         = 0x00808080,  // RGB(0x80, 0x80, 0x80) 
		green        = 0x00008000,  // RGB(0x00, 0x80, 0x00) 
		greenyellow     = 0x002FFFAD,  // RGB(0xAD, 0xFF, 0x2F) 
		honeydew       = 0x00F0FFF0,  // RGB(0xF0, 0xFF, 0xF0) 
		hotpink       = 0x00B469FF,  // RGB(0xFF, 0x69, 0xB4) 
		indianred      = 0x005C5CCD,  // RGB(0xCD, 0x5C, 0x5C) 
		indigo        = 0x0082004B,  // RGB(0x4B, 0x00, 0x82) 
		ivory        = 0x00F0FFFF,  // RGB(0xFF, 0xFF, 0xF0) 
		khaki        = 0x008CE6F0,  // RGB(0xF0, 0xE6, 0x8C) 
		lavender       = 0x00FAE6E6,  // RGB(0xE6, 0xE6, 0xFA) 
		lavenderblush    = 0x00F5F0FF,  // RGB(0xFF, 0xF0, 0xF5) 
		lawngreen      = 0x0000FC7C,  // RGB(0x7C, 0xFC, 0x00) 
		lemonchiffon     = 0x00CDFAFF,  // RGB(0xFF, 0xFA, 0xCD) 
		lightblue      = 0x00E6D8AD,  // RGB(0xAD, 0xD8, 0xE6) 
		lightcoral      = 0x008080F0,  // RGB(0xF0, 0x80, 0x80) 
		lightcyan      = 0x00FFFFE0,  // RGB(0xE0, 0xFF, 0xFF) 
		lightgoldenrodyellow = 0x00D2FAFA,  // RGB(0xFA, 0xFA, 0xD2) 
		lightgreen      = 0x0090EE90,  // RGB(0x90, 0xEE, 0x90) 
		lightgrey      = 0x00D3D3D3,  // RGB(0xD3, 0xD3, 0xD3) 
		lightpink      = 0x00C1B6FF,  // RGB(0xFF, 0xB6, 0xC1) 
		lightsalmon     = 0x007AA0FF,  // RGB(0xFF, 0xA0, 0x7A) 
		lightseagreen    = 0x00AAB220,  // RGB(0x20, 0xB2, 0xAA) 
		lightskyblue     = 0x00FACE87,  // RGB(0x87, 0xCE, 0xFA) 
		lightslategray    = 0x00998877,  // RGB(0x77, 0x88, 0x99) 
		lightsteelblue    = 0x00DEC4B0,  // RGB(0xB0, 0xC4, 0xDE) 
		lightyellow     = 0x00E0FFFF,  // RGB(0xFF, 0xFF, 0xE0) 
		lime         = 0x0000FF00,  // RGB(0x00, 0xFF, 0x00) 
		limegreen      = 0x0032CD32,  // RGB(0x32, 0xCD, 0x32) 
		linen        = 0x00E6F0FA,  // RGB(0xFA, 0xF0, 0xE6) 
		magenta       = 0x00FF00FF,  // RGB(0xFF, 0x00, 0xFF) 
		maroon        = 0x00000080,  // RGB(0x80, 0x00, 0x00) 
		mediumaquamarine   = 0x00AACD66,  // RGB(0x66, 0xCD, 0xAA) 
		mediumblue      = 0x00CD0000,  // RGB(0x00, 0x00, 0xCD) 
		mediumorchid     = 0x00D355BA,  // RGB(0xBA, 0x55, 0xD3) 
		mediumpurple     = 0x00DB7093,  // RGB(0x93, 0x70, 0xDB) 
		mediumseagreen    = 0x0071B33C,  // RGB(0x3C, 0xB3, 0x71) 
		mediumslateblue   = 0x00EE687B,  // RGB(0x7B, 0x68, 0xEE) 
		mediumspringgreen  = 0x009AFA00,  // RGB(0x00, 0xFA, 0x9A) 
		mediumturquoise   = 0x00CCD148,  // RGB(0x48, 0xD1, 0xCC) 
		mediumvioletred   = 0x008515C7,  // RGB(0xC7, 0x15, 0x85) 
		midnightblue     = 0x00701919,  // RGB(0x19, 0x19, 0x70) 
		mintcream      = 0x00FAFFF5,  // RGB(0xF5, 0xFF, 0xFA) 
		mistyrose      = 0x00E1E4FF,  // RGB(0xFF, 0xE4, 0xE1) 
		moccasin       = 0x00B5E4FF,  // RGB(0xFF, 0xE4, 0xB5) 
		navajowhite     = 0x00ADDEFF,  // RGB(0xFF, 0xDE, 0xAD) 
		navy         = 0x00800000,  // RGB(0x00, 0x00, 0x80) 
		oldlace       = 0x00E6F5FD,  // RGB(0xFD, 0xF5, 0xE6) 
		olive        = 0x00008080,  // RGB(0x80, 0x80, 0x00) 
		olivedrab      = 0x00238E6B,  // RGB(0x6B, 0x8E, 0x23) 
		orange        = 0x0000A5FF,  // RGB(0xFF, 0xA5, 0x00) 
		orangered      = 0x000045FF,  // RGB(0xFF, 0x45, 0x00) 
		orchid        = 0x00D670DA,  // RGB(0xDA, 0x70, 0xD6) 
		palegoldenrod    = 0x00AAE8EE,  // RGB(0xEE, 0xE8, 0xAA) 
		palegreen      = 0x0098FB98,  // RGB(0x98, 0xFB, 0x98) 
		paleturquoise    = 0x00EEEEAF,  // RGB(0xAF, 0xEE, 0xEE) 
		palevioletred    = 0x009370DB,  // RGB(0xDB, 0x70, 0x93) 
		papayawhip      = 0x00D5EFFF,  // RGB(0xFF, 0xEF, 0xD5) 
		peachpuff      = 0x00B9DAFF,  // RGB(0xFF, 0xDA, 0xB9) 
		peru         = 0x003F85CD,  // RGB(0xCD, 0x85, 0x3F) 
		pink         = 0x00CBC0FF,  // RGB(0xFF, 0xC0, 0xCB) 
		plum         = 0x00DDA0DD,  // RGB(0xDD, 0xA0, 0xDD) 
		powderblue      = 0x00E6E0B0,  // RGB(0xB0, 0xE0, 0xE6) 
		purple        = 0x00800080,  // RGB(0x80, 0x00, 0x80) 
		red         = 0x000000FF,  // RGB(0xFF, 0x00, 0x00) 
		rosybrown      = 0x008F8FBC,  // RGB(0xBC, 0x8F, 0x8F) 
		royalblue      = 0x00E16941,  // RGB(0x41, 0x69, 0xE1) 
		saddlebrown     = 0x0013458B,  // RGB(0x8B, 0x45, 0x13) 
		salmon        = 0x007280FA,  // RGB(0xFA, 0x80, 0x72) 
		sandybrown      = 0x0060A4F4,  // RGB(0xF4, 0xA4, 0x60) 
		seagreen       = 0x00578B2E,  // RGB(0x2E, 0x8B, 0x57) 
		seashell       = 0x00EEF5FF,  // RGB(0xFF, 0xF5, 0xEE) 
		sienna        = 0x002D52A0,  // RGB(0xA0, 0x52, 0x2D) 
		silver        = 0x00C0C0C0,  // RGB(0xC0, 0xC0, 0xC0) 
		skyblue       = 0x00EBCE87,  // RGB(0x87, 0xCE, 0xEB) 
		slateblue      = 0x00CD5A6A,  // RGB(0x6A, 0x5A, 0xCD) 
		slategray      = 0x00908070,  // RGB(0x70, 0x80, 0x90) 
		snow         = 0x00FAFAFF,  // RGB(0xFF, 0xFA, 0xFA) 
		springgreen     = 0x007FFF00,  // RGB(0x00, 0xFF, 0x7F) 
		steelblue      = 0x00B48246,  // RGB(0x46, 0x82, 0xB4) 
		tan         = 0x008CB4D2,  // RGB(0xD2, 0xB4, 0x8C) 
		teal         = 0x00808000,  // RGB(0x00, 0x80, 0x80) 
		thistle       = 0x00D8BFD8,  // RGB(0xD8, 0xBF, 0xD8) 
		tomato        = 0x004763FF,  // RGB(0xFF, 0x63, 0x47) 
		turquoise      = 0x00D0E040,  // RGB(0x40, 0xE0, 0xD0) 
		violet        = 0x00EE82EE,  // RGB(0xEE, 0x82, 0xEE) 
		wheat        = 0x00B3DEF5,  // RGB(0xF5, 0xDE, 0xB3) 
		white        = 0x00FFFFFF,  // RGB(0xFF, 0xFF, 0xFF) 
		whitesmoke      = 0x00F5F5F5,  // RGB(0xF5, 0xF5, 0xF5) 
		yellow        = 0x0000FFFF,  // RGB(0xFF, 0xFF, 0x00) 
		yellowgreen     = 0x0032CD9A,  // RGB(0x9A, 0xCD, 0x32) 
	};

	enum ENamedColorIndex
	{ 
		i_aliceblue, i_antiquewhite, i_aqua, i_aquamarine, i_azure, i_beige, i_bisque, i_black, 
		i_blanchedalmond, i_blue, i_blueviolet, i_brown, i_burlywood, i_cadetblue, i_chartreuse,
		i_chocolate, i_coral, i_cornflower, i_cornsilk, i_crimson, i_cyan, i_darkblue, i_darkcyan, 
		i_darkgoldenrod, i_darkgray, i_darkgreen, i_darkkhaki, i_darkmagenta, i_darkolivegreen, 
		i_darkorange, i_darkorchid, i_darkred, i_darksalmon, i_darkseagreen, i_darkslateblue, 
		i_darkslategray, i_darkturquoise, i_darkviolet, i_deeppink, i_deepskyblue, i_dimgray, 
		i_dodgerblue, i_firebrick, i_floralwhite, i_forestgreen, i_fuchsia, i_gainsboro, 
		i_ghostwhite, i_gold, i_goldenrod, i_gray, i_green, i_greenyellow, i_honeydew, i_hotpink, 
		i_indianred, i_indigo, i_ivory, i_khaki, i_lavender, i_lavenderblush, i_lawngreen, 
		i_lemonchiffon, i_lightblue, i_lightcoral, i_lightcyan, i_lightgoldenrodyellow, 
		i_lightgreen, i_lightgrey, i_lightpink, i_lightsalmon, i_lightseagreen, i_lightskyblue, 
		i_lightslategray, i_lightsteelblue, i_lightyellow, i_lime, i_limegreen, i_linen, 
		i_magenta, i_maroon, i_mediumaquamarine, i_mediumblue, i_mediumorchid, i_mediumpurple, 
		i_mediumseagreen, i_mediumslateblue, i_mediumspringgreen, i_mediumturquoise, 
		i_mediumvioletred, i_midnightblue, i_mintcream, i_mistyrose, i_moccasin, i_navajowhite, 
		i_navy, i_oldlace, i_olive, i_olivedrab, i_orange, i_orangered, i_orchid, i_palegoldenrod, 
		i_palegreen, i_paleturquoise, i_palevioletred, i_papayawhip, i_peachpuff, i_peru, i_pink,
		i_plum, i_powderblue, i_purple, i_red, i_rosybrown, i_royalblue, i_saddlebrown, i_salmon, 
		i_sandybrown, i_seagreen, i_seashell, i_sienna, i_silver, i_skyblue, i_slateblue, 
		i_slategray, i_snow, i_springgreen, i_steelblue, i_tan, i_teal, i_thistle, i_tomato, 
		i_turquoise, i_violet, i_wheat, i_white, i_whitesmoke, i_yellow, i_yellowgreen,
		numNamedColors
	};

	void ToRGB(); // logisch konstant, nicht physikalisch
	void ToHLS(); // logisch konstant, nicht physikalisch

private:

	// Konvertierung
	// -------------
	static unsigned char ToRGB1(float rm1, float rm2, float rh);

	// Daten
	// -----
	union // Byteweiser Zugriff auf die COLORREF Struktur
	{
		COLORREF   m_colorref;
		unsigned char m_color[4];
	};
	enum {c_red = 0, c_green = 1, c_blue = 2, c_null = 3}; // enum Hack f�r colorbyte-Index

	float m_hue;     // 0.0 .. 360.0 // Winkel
	float m_saturation; // 0.0 .. 1.0  // Prozent
	float m_luminance;  // 0.0 .. 1.0  // Prozent

	// Flag f�r Lazy Evaluation
	BOOL m_bIsRGB; 
	BOOL m_bIsHLS; 

	// statische Konstanten f�r benannte Farben
	struct DNamedColor
	{
		COLORREF color; 
		LPCTSTR name;
	};
	static const DNamedColor m_namedColor[numNamedColors]; 
};

#endif

By viewing downloads associated with this article you agree to the Terms of Service and the article's licence.

If a file you wish to view isn't highlighted, and is a text file (not binary), please let us know and we'll add colourisation support for it.

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Hans Dietrich
Software Developer (Senior) Hans Dietrich Software
United States United States
I attended St. Michael's College of the University of Toronto, with the intention of becoming a priest. A friend in the University's Computer Science Department got me interested in programming, and I have been hooked ever since.

Recently, I have moved to Los Angeles where I am doing consulting and development work.

For consulting and custom software development, please see www.hdsoft.org.


You may also be interested in...

| Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web02 | 2.8.170118.1 | Last Updated 2 Sep 2008
Article Copyright 2004 by Hans Dietrich
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2017
Layout: fixed | fluid