Click here to Skip to main content
12,752,373 members (35,671 online)

Petr Barták - Professional Profile

Summary

    Blog RSS
10
Authority
4
Organiser
125
Participant
0
Author
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
Narodil sem se v Mostě v panelovém bytě. Když sem nastoupil do první třídy rodiče koupili rodinný dům. V té době byl v katastrofálním stavu. Při jeho opravách sem se začal jako malý učit jak věci fungují. Postupem času sem se více zajímal o elektriku a později elektroniku. Proto sem se rozhodl později jít studovat SPŠ v nedalekém Chomutově. V roce 1998 mě kamarád přivedl do klubu Elektron, kde v tu dobu počítačově negramotný sem začal "programovat" v Borland Pascalu. Spíše se to blížilo boji s klávesnicí avšak základy sem si odnesl. Do klubu sem chodil jeden školní rok. Když sem v deváté třídě dostal svůj první počítač 486DX2 neváhal sem a začal zkoušet znalosti z Elektronu doma. To mi potom pomohlo v prvním ročníku získat výborné výsledky ve výpočetní technice. Ve druhém ročníku sem ve škole začal programovat v Delphi avšak doma jsem na to neměl PC. Nové jsem si koupil až o rok později když mi byla v 18ti letech vyplacena pojistka. Od té doby sem se začal vážně věnovat programování pod windows. To jsem směřoval především na další své zájmy a to elektroniku a diskotéky. Proto vznikl projekt DanceLights (viz homepage). Po maturitě v oboru Automatizace sem se rozhodl nadále ve škole nepokračovat plně se věnovat praxi. Nastoupil sem tedy na IT pozici absolventského programu MUS. Zde jsem se postupně učil spoustu technologií databázema počínaje, přes Javu až po .NET u kterého jsem zůstal do dnes. 1.1.2007 byla moje pozice na MUS převedena na plnohodnotného programátora v IT společnosti Infotea. Zde nadále vyvýjím zejména tří vrstvé aplikace využívající .NET remoting a SQL Server.

Reputation

For more information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege, and the given member types also gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilverAdmin
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilversilverSitebuilder, Subeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSitebuilder, Subeditor, Supporter, Editor, Staff
Have live hyperlinks in your biographybronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubeditor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete a Question in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Delete an Answer in Q&AYesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Report an ArticlesilversilversilversilverSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Edit other members' articlesSubeditor, Protector, Editor, Admin
Create an article without requiring moderationplatinumSubeditor, Mentor, Protector, Editor, Staff, Admin
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector, Admin
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector, Admin
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor, Admin
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector, Admin
Create a new tagsilversilversilversilverAdmin
Modify a tagsilversilversilversilverAdmin

Actions with a green tick can be performed by this member.


 
-- There are no messages in this forum --

Advertise | Privacy | Mobile
Web02 | 2.8.170217.1 | Last Updated 22 Feb 2017
Copyright © CodeProject, 1999-2017
All Rights Reserved. Terms of Service
Layout: fixed | fluid