Click here to Skip to main content
14,242,360 members

Bird Programming Language: Part 3

Rate this:
4.88 (5 votes)
Please Sign up or sign in to vote.
4.88 (5 votes)
1 Jan 2013GPL3
A new general purpose language that aims to be fast, high level and simple to use.
Bird
Archives
crt2.o
crtbegin.o
crtend.o
libadvapi32.a
libcomctl32.a
libcomdlg32.a
libgcc.a
libgdi32.a
libglu32.a
libkernel32.a
libmingw32.a
libmingwex.a
libmoldname.a
libmsvcrt.a
libopengl32.a
libshell32.a
libstdc++.a
libuser32.a
libwinmm.a
libwsock32.a
Libraries
BirdCore
Array.bird
BigInteger.bird
BinaryRW.bird
BirdCore.a
BirdCore.blib
CategoryData.dat
Console.bird
Convert.bird
Debug.bird
Entry.bird
Environment.bird
Exception.bird
Float.bird
LEB128.bird
Math.bird
Memory.bird
Object.bird
Random.bird
Reflection.bird
StandardC.bird
Stream.bird
String.bird
ToLowerData.dat
ToUpperData.dat
Types.bird
ValueType.bird
Win32.bird
x86Helper.bird
BlitzMax
.bmx
Launcher.bmx.gui.release.win32.x86.o
appstub.release.win32.x86.a
bank.release.win32.x86.a
bankstream.release.win32.x86.a
blitz.release.win32.x86.a
BlitzMax.a
BlitzMax.bird
BlitzMax.blib
d3d7max2d.release.win32.x86.a
d3d9max2d.release.win32.x86.a
directx.release.win32.x86.a
dxgraphics.release.win32.x86.a
event.release.win32.x86.a
filesystem.release.win32.x86.a
font.release.win32.x86.a
glgraphics.release.win32.x86.a
glmax2d.release.win32.x86.a
graphics.release.win32.x86.a
hook.release.win32.x86.a
keycodes.release.win32.x86.a
libpng.release.win32.x86.a
linkedlist.release.win32.x86.a
math.release.win32.x86.a
max2d.release.win32.x86.a
opengl.release.win32.x86.a
pixmap.release.win32.x86.a
pngloader.release.win32.x86.a
polledinput.release.win32.x86.a
standardio.release.win32.x86.a
stdc.release.win32.x86.a
stream.release.win32.x86.a
system.release.win32.x86.a
textstream.release.win32.x86.a
win32.release.win32.x86.a
zlib.release.win32.x86.a
Samples
Circles
Circles.bird
CppMain.bird
Fire
Fire.bird
Higher Order Functions
C#
Higher Order Functions.v11.suo
Properties
Test.bird
msvcrt.lib
Reflection
Reflection.bird
Squares
Squares.bird
Template
Template.bird
Source
Base
Bird.v11.suo
Expressions
Identifiers
Languages
NativeCode
Properties
Recognizers
Expressions
Scopes
x86
Thumbs.db
crt2.o
crtbegin.o
crtend.o
libadvapi32.a
libcomctl32.a
libcomdlg32.a
libgcc.a
libgdi32.a
libglu32.a
libkernel32.a
libmingw32.a
libmingwex.a
libmoldname.a
libmsvcrt.a
libopengl32.a
libshell32.a
libstdc++.a
libuser32.a
libwinmm.a
libwsock32.a
Binaries
ar.exe
Bird.exe
fasm.exe
ld.exe
libiconv-2.dll
libintl-8.dll
Array.bird
BigInteger.bird
BinaryRW.bird
BirdCore.a
BirdCore.blib
CategoryData.dat
Console.bird
Convert.bird
Debug.bird
Entry.bird
Environment.bird
Exception.bird
Float.bird
LEB128.bird
Math.bird
Memory.bird
Object.bird
Random.bird
Reflection.bird
StandardC.bird
Stream.bird
String.bird
ToLowerData.dat
ToUpperData.dat
Types.bird
ValueType.bird
Win32.bird
x86Helper.bird
Launcher.bmx.gui.release.win32.x86.o
appstub.release.win32.x86.a
bank.release.win32.x86.a
bankstream.release.win32.x86.a
blitz.release.win32.x86.a
BlitzMax.a
BlitzMax.bird
BlitzMax.blib
d3d7max2d.release.win32.x86.a
d3d9max2d.release.win32.x86.a
directx.release.win32.x86.a
dxgraphics.release.win32.x86.a
event.release.win32.x86.a
filesystem.release.win32.x86.a
font.release.win32.x86.a
glgraphics.release.win32.x86.a
glmax2d.release.win32.x86.a
graphics.release.win32.x86.a
hook.release.win32.x86.a
keycodes.release.win32.x86.a
libpng.release.win32.x86.a
linkedlist.release.win32.x86.a
math.release.win32.x86.a
max2d.release.win32.x86.a
opengl.release.win32.x86.a
pixmap.release.win32.x86.a
pngloader.release.win32.x86.a
polledinput.release.win32.x86.a
standardio.release.win32.x86.a
stdc.release.win32.x86.a
stream.release.win32.x86.a
system.release.win32.x86.a
textstream.release.win32.x86.a
win32.release.win32.x86.a
zlib.release.win32.x86.a
PrgLinec.exe
Circles.bird
CppMain.bird
Fire.bird
Higher Order Functions.v11.suo
Test.bird
msvcrt.lib
Reflection.bird
Squares.bird
Template.bird
Bird.v11.suo
Thumbs.db
CompilingSucceded		= "A ford�t�s sikeres"
CompilingFailed			= "A ford�t�s sikertelen"

NoMacro 				= "A makr� nincs defini�lva"
NotValidName 			= "Nem megfelel� karaktert tartalmaz az elnevez�s"
WrongParamList 			= "A param�terlista hib�t tartalmaz"
MacroAlreadyDefined 	= "A makr� m�r defini�lva van"
NoParamName 			= "Nincs megadva egy param�ter"
ParamCount 				= "Nem megfelel� a param�terek sz�ma"
NoEndif 				= "A felt�tel nincs lez�rva"
UnknownType 			= "Ismeretlen t�pus"
WrongDefinition 		= "Nem megfelel� a defin�ci�"
'ConstStringErr 		= "A string nincs lez�rva"
ZNumErr 				= "A z�r�jelnek nincs p�rja"
ConstNumErr 			= "A sz�mot nem lehet felismerni"
UnknownOp 				= "Ismeretlen oper�tor a kifejez�sben"
CantCall 				= "Ezt a v�ltoz�t nem lehet megh�vni"
MustBeConst 			= "Ennek az �rt�knek konstansnak kell lennie"
CannotConvert 			= "A(z) '{0}' t�pus� �rt�k nem kovert�lhat� '{1}' t�pusra"
InvalidScopeIndent 		= "Nem megfelel� a sor el�tti whitespace karakterek sz�ma"
UnknownId 				= "Ismeretlen identifier"
OpsInGblScope 			= "Parancsot csak f�ggv�nyen bel�l lehet kiadni"
NotExpected 			= "Nem v�rt kifejez�s"
TypeNotSpecified		= "A t�pus nincs megadva"
IdAlreadyDefined 		= "Az identifier n�v m�r haszn�lva van"
DeficientExpr 			= "Hi�nyos kifejez�s"
DeficientDoWhile 		= "Nincs lez�rva a do-while ciklus"
LoopWithoutDo			= "A do-loop ciklusnak nincs kezd�tagja"
CantOpApplied 			= "Ezt a m�veletet nem lehet elv�gezni '{0}' t�pus� �rt�kkel"
CallingNotFunc 			= "Csak f�gv�nyeket lehet megh�vni"
MissingParam 			= "Hi�nyzik egy param�ter"
MissingThen 			= "A felt�tel ut�n then-nek kell k�vetkeznie, ha egysoros a felt�tel"
AsmNotRId 				= "Nem lehet m�velet az asm-ben haszn�lt hivatkoz�sok"
NotAllPathReturn 		= "A f�gv�ny nem minden �tvonalon t�r vissza �rt�kkel"
AssignRValue 			= "A c�l nem lehet r �rt�k"
UnknownCommand 			= "Ismeretlen parancs"
ImplicitlyCast 			= "T�pusk�nyszer�t�s sz�ks�ges a kovert�l�shoz ('{0}' -> '{1}')"
ForToDownToUntil 		= "Nincs megadva a ciklusv�ltoz� v�g�rt�ke"
NoForVar 				= "Nincs megadva a ciklusv�ltoz�"
MoreForVar 				= "Csak egy ciklusv�ltoz� lehet"
NoForInitValue 			= "A ciklusv�ltoz�nak nincs kezd��rt�ke"
NeedThenElse 			= "Then-nek �s else-nek is kell lennie felt�telben"
WrongSettings 			= "Hib�s be�ll�t�sok: '{0}'"
EntryNotFound 			= "Nem tal�lhat� a kezd� f�ggv�ny ('{0}')"
EntryNotSpecified 		= "Nincs megadva a kezd� f�ggv�nny"
ImpExpGlbScope 			= "Az import �s export r�sznek glob�lisnak kell lennie"
CannotConvertConst		= "A(z) '{0}' nem kovert�lhat� '{1}' t�pusra"
UnassignedVar 			= "A v�ltoz� nem minden esetben kap �rt�ket"
AddressOfRValue 		= "R �rt�knek nem lehet lek�rni a c�m�t"
MustBeGlobal			= "A(z) {0} csak glob�lis lehet"
Untyped 				= "Nem lehet eld�nteni az �rt�k t�pus�t"
CannotDeclVar 			= "Nem lehet itt deklar�lni a v�ltoz�t"
CantOpApplied2			= "Ezt a m�veletet nem lehet elv�gezni '{0}' �s '{1}' t�pus� �rt�kek k�z�tt"
PreprocError 			= ""
UnknownType2 			= "Ismeretlen t�pus({0})"
SameEnumValue 			= "Megegyezik az �rt�k a(z) '{0}'-al"
DefFuncParamVal 		= "A f�ggv�ny param�tereknek nem lehet kezd��rt�k�k"
UnBreakCountinueable 	= "A break/continue csak akkor haszn�lhat�, ha egy ciklusban van"
CaseWithoutSwitch 		= "A case/default csak switch ut�n szerepelhet"
CaseSystaxErr 			= "A case/default ut�n a ':'-nak kell jeleznie a kifejez�s v�g�t"
SwitchNoCaseDef 		= "A switch ut�n case-nek vagy default-nak kell lennie"
SwitchAlreadyHasDef 	= "A switch csak egy default cimk�t tartalmazhat"
EnumValOverflow 		= "Nincs t�bb kioszthat� �rt�k"
LabelAlreadyDefined 	= "Egy c�mke megegyez� n�vvel m�r van deklar�lva"
UnknownLabel 			= "Ismeretlen c�mke"
ConstOutOfRange 		= "Ebbe a t�pusba nem lehet ezt az �rt�ket t�rolni"
ReadOnly 				= "Ezt a v�ltoz�t csak olvasni lehet"
CallConvErr 			= "Csak a f�ggv�nyeknek lehet ilyen tulajdons�guk"
UntypedFunction			= "Nincs megadva a f�ggv�ny visszat�r�si �rt�k�nek t�pusa"
CannotInherit 			= "A t�pus nem �r�k�lhet�"
TypeCannotBeSpecified 	= "T�pus ut�n nem lehet v�ltoz�t deklar�lni"
NoConstructor 			= "Ennek a t�pusnak nincs publikus konstruktora"
CantDeclare 			= "Nem lehet a t�pus nev�vel azonos tagot deklar�lni"
Static 					= "A strukt�ra tagja statikus"
NonStatic 				= "A strukt�ra tagja nem statikus"
ExternNonMSCoff 		= "Extern blokk csak MS Coff t�pus� assembly-be lehet"
FuncCannotHaveInnerScope= "A extern �s import-hoz tart�z� f�ggv�nyeknek nem lehet tartalmuk"
CannotGetSize 			= "Nem lehet ennek az identifiernek lek�rdezni a m�ret�t"
MacroWithoutValue 		= "Ennek a makr�nak nincs �rt�ke"
VarFuncRetType 			= "Nem lehet ilyen t�pus� a f�ggv�ny visszat�r�si �rt�ke"
NonStaticInStaticClass 	= "Nem lehet defini�lva egy statikus oszt�lyban nem statikus tag"
SealedErr 				= "Csak t�pusok tagjai �s oszt�lyok lehetnek v�glegesek"
StaticSealed 			= "Statikus oszt�lyok nem lehetnek v�glegesek"
CannotInheritStatic 	= "Statikus oszt�lyok nem �r�k�lhet�k"
CannotInheritSealed 	= "V�gleges oszt�lyok nem �r�k�lhet�k"
NoParamLessConstructor 	= "Az �r�k�lt oszt�lynak nincs param�ter n�lk�li konstruktora"
HasntGotMembers 		= "Ennek a t�pusnak('{0}') nem lehetnek tagjai"
CycleInStructured 		= "Nem lehet ilyen t�pus, mert v�gtelen ciklust hoz l�tre"
MustBeUnnamed 			= "Ha az els� v�ltoz� el van nevezve, akkor a t�bbinek is kell adni nevet"
UnassignedVar2 			= "A v�ltoz�('{0}') nem minden esetben kap �rt�ket"
CannotBeThisType 		= "Ez a v�ltoz� nem lehet ilyen t�pus�"
MustBeNamed 			= "Ezt a v�ltoz�t el kell nevezni"
MustHaveInitVal 		= "Ennek a v�ltoz�nak kell kezd��rt�ket adni"
FileDoesntExists 		= "A f�jl nem l�tezik"
CantLoadFile 			= "A f�jl bet�lt�se sikertelen"
EnumTypeError 			= "Enum t�pusok tagjai csak eg�sz sz�mok lehetnek"
CantBeConst 			= "Ilyen t�pus� adatok nem lehetnek konstansok"
ConstsCantBeStatic		= "A konstansok nem lehetnek statikussak"
CantUseConstructors 	= "A konstruktorokat nem lehet megh�vni"
CannotCalcConst 		= "A konstans �rt�k�t nem lehet kisz�molni"
GuidCannotUsed 			= "Itt nem lehet meghat�rozni a guid-ot"
InvalidGuidFormat 		= "Nem megfelel� a guid form�tuma"
SameOverloads 			= "M�r l�tezik f�ggv�ny megegyez� param�terekkel"
AmbiguousReference 		= "Nem egy�rtelm� az identifier-re hivatkoz�s"
MoreAccessModifier		= "Egy identifier-en nem lehet t�bb access modifier"
CantAccessPrivate		= "A priv�t identifier-ekre nem lehet hivatkozni m�s scope-b�l"
CantAccessProtected		= "A protected identifier-ekre csak t�puson bel�l lehet hivatkozni"
PrivateInOtherLib		= "M�s k�nyvt�rakban deklar�lt priv�t identifier-ekre nem lehet hivatkozni"
ProtPrivInNonStructured	= "A protected �s private tagok csak strukt�r�lt t�pusban lehetnek"
OverrideAndVirtual		= "A overrride modifier-t nem lehet egyszerre haszn�lni az virtual-al"
StructorFuncModifier	= "Az override/virtual nem haszn�lhat� konstruktorokra �s destruktorokra"
VirtualAbstractContainer= "Csak oszt�lyokban lehetnek a f�ggv�nyek virtu�lisak �s absztraktak"
NoOverridable			= "Nincs megfelel� fel�l�rhat� identifier"
OverrideNonvirtual		= "A fel�l�rand� f�ggv�ny nem virtu�lis"
PrivateVirtual			= "Priv�t f�ggv�nyek nem lehetnek virtu�lisak �s absztraktak"
MustBeInteger			= "Ennek az �rt�knek eg�sznek kell lennie"
OverrideSealed			= "A v�glegesnek jel�lt f�ggv�nyeket nem lehet fel�l�rni"
NobaseError				= "A nobase modifier-t csak nem statikus oszt�lyokon lehet haszn�lni"
NobaseClassbase			= "A nobase-el jel�lt oszt�lyok nem �r�k�lhetnek"
ArrayLengthTooSmall		= "A t�mb m�ret�nek 1 vagy ann�l nagyobbnak kell lennie"
ArrayLengthTooBig		= "A t�mb m�rete nem lehet ilyen nagy"
ArrayDifferentTypes		= "A t�mb elem�nek t�pusa nem egyezik meg az el�z�ekkel"
ArrayInvalidType		= "A t�mb elemeinek t�pusa nem megfelel�"
WithMustBeStructured	= "A with parancs param�ter�nek strukt�r�lt t�pus�nak kell lennie"
InvalidCast				= "Nem lehet ilyen t�pusra kovert�lni"
CantAccessInternal		= "Az internal-lal jel�lt identifier-eket csak a deklar�l� modulban lehet haszn�lni"
MissingTypeParams		= "Hi�nyoznak a t�pus param�terek"
ReinterpretSize			= "Az �rt�kek nem azonos m�ret�ek"
ArrayInvalidLength		= "Nem egyezik meg az �rt�kek sz�ma a csoport t�bbi tagj��val"
CharInvalidLength		= "Nem megfelel� sz�m� karakter van megadva"
InvalidOp				= "Ezt az oper�tort nem lehet haszn�lni"
ReturnTypeNotTuple		= "A f�ggv�ny visszat�r�si �rt�k�nek t�pusa nem rekord"
RetVarAlreadySpecified	= "A v�ltoz� m�r meg van adva"
CannotDeclFunc			= "Itt nem lehet deklar�lni ezt a f�ggv�nyt"
CannotReturn			= "Ez a f�ggv�ny nem t�rhet vissza �rt�kkel"
IncompatibleMods		= "A modifier nem kompatibilis egy m�sik modifier-el"
AbstractInner			= "Az abstract f�ggv�nyeknek nem lehet tartalmuk"
AbstractInNonAbstract	= "absztrakt tagok csak absztrakt oszt�lyban deklar�lhat�k"
LessAccessable			= "Az identifier ('{0}') kev�sb� hozz�f�rhet�"
StructParamLessCtor		= "A strukt�r�knak nem tartalmazhatnak param�ter n�lk�li konstructort"
InvalidNumberOfIds		= "Csak egy identifier lehet deklar�lva"
VirtualStructMember		= "Strukt�r�k tagjai nem lehetnek virtu�lisak vagy absztraktak"
ClassMustBeAbstract		= "Csak absztrakt oszt�lyok tartalmazhatnak absztrakt f�ggv�nyeket"
MultipleRadix			= "A sz�mrendszer t�bbsz�r van megadva"
QuotationMark			= "Az id�z�jelnek nincs p�rja"
InvalidAddressType		= "Az �rt�knek nem lehet lek�rni a c�m�t"
NoPropertyGetter		= "A tulajdons�gnak nincs lek�r� met�dusa"
NoPropertySetter		= "A tulajdons�gnak nincs �rt�kad� met�dusa"
UnaccessableGetter		= "A tulajdons�gnak a lek�r� met�dusa nem hozz�f�rhet�"
UnaccessableSetter		= "A tulajdons�gnak a �rt�kad� met�dusa nem hozz�f�rhet�"
PropertyAccessLevel		= "Az accessor hozz�f�r�se nem lehet kev�sb� korl�tozott"
ModifierCantBeUsed		= "A modifier-t nem lehet haszn�lni ezen az identifier-en"
ModifierCantBeUsed2		= "A(z) {0} modifier-t nem lehet haszn�lni ezen az identifier-en"
EntryMustBePublic		= "Az entry f�ggv�nynek publikusnak kell lennie"
UnnamedIdentifier		= "A v�ltoz�nak nincs megadva a neve"
AssemblyNotFound		= "A megadott assembly nem tal�lhat�"
ParamIsntOptional		= "Egy opcion�lis param�terek ut�n a t�bbinek is opcion�lisnak kell lennie"
CannotHaveInitVal		= "Nem adhat� meg kezd��rt�k"
ParamAlreadySpecified   = "A param�ter egyszer m�r meg lett adva"
ParamNotSpecified		= "'{0}' nev� param�ter nincs megadva"
IdDescPtrFromLocal		= "A lok�lis v�ltoz�khoz nem tartozik reflection adat"
ForInvalidTupleSize		= "Nem megfelel� a rekord m�rete"
InvalidAlign			= "Az identifier igaz�t�sa nem megfelel�"
NotAlignedEnough		= "A strukt�r�nak nem lehet kisebb az igaz�t�sa"
IndexOutOfRange			= "Az index a t�mb hat�rain k�v�l esik"
StaticCallAbstract		= "Nem lehet absztrakt f�ggv�nyt vagy tulajdons�got megh�vni statikusan"
MissingPropertyIndices  = "A tulajdons�gnak nincs megadva az indexei"
ParamlessSelfIndexer	= "Nincs megadva a n�vtelen indexel� param�terei"
UnimplementedWithIndices= "Az indexel�k nem lehetnek automatikusan implement�lva"
UnknownOpFunc			= "Az oper�tor ismeretlen vagy nem megfelel� a param�terek sz�ma"
CastOpInvalidTypes		= "A visszat�r�si �rt�k vagy a param�ter t�pus�nak egyeznie kell a strukt�ra t�pus�val"
NoncastOpInvalidTypes	= "Az egyik param�ternek egyezni kell a strukt�ra t�pus�val"
ArrayInitializerLength  = "A megadott �rt�kek sz�ma nem egyezik meg a t�mb m�ret�vel"
ArrayLengthNotSpecified = "A t�mbnek nincs megadva a m�rete"
NoMatchingCommand		= "Nem tal�lhat� a hozz� tartoz� parancs"
CannotLeaveFinally		= "A vez�rl�s nem hagyhatja el a finally scope-ot"
ForInvalidOp			= "A for ciklusnak meg kell adni egy tartom�nyt"
MustBeType				= "A kifejez�snek egy t�pusnak kell lennie"
MustBeClass				= "A kifejez�snek egy oszt�lynak kell lennie"
NoIdDataPointer			= "A megadott identifier-hez nincs reflection adat"
UnassignedReadonly		= "A nem �rhat� v�ltoz�knak kell kezd��rt�ket adni"
GenericParamCount	    = "A t�pus param�terek sz�ma nem megfelel�"
ParamArrayMustBeTheLast = "A param�ter t�mb ut�n nem lehet m�s param�ter"
UnnamedParamAfterNamed	= "A megnevezett param�terek ut�n nem �lhat n�v n�lk�li"
CatchesAllException		= "Nem lehet t�bb catch scope, mert az el�z� az �sszeset kezeli"
NonGenericIdentifier	= "Az identifier nem kaphat t�pus param�tereket"
BaseIdNotImplemented	= "Az oszt�ly nem implement�lja az �r�k�lt oszt�ly egyik abstrakt tagj�t ({0})"

'Warnings
EmptyScope 				= "Nincs hozz� tartoz� k�d megadva"
SingleThread 			= "A ford�t�s egy sz�lon fut"
AssignSameVar 			= "�rt�kad�s ugyanarra a v�ltoz�ra"
UnreachableCode 		= "Semmilyen �tvonalon nem jut el ide a vez�rl�s"
UnusedId 				= "Az identifier nincs haszn�lva"
CastToSameType 			= "A t�pusk�nyszer�t�s megegyez� t�pusra"
CmpSameVariable 		= "Azonos v�ltoz�k k�z�tti �sszehasonl�t�s"
AssignedButNeverUsed	= "A v�ltoz� kap �rt�ket, de nincs haszn�lva"
ConstExpression		    = "A kifejez�s �rt�ke mindig '{0}'"
HidingRequired			= "Az identifier elrejti az �r�k�lt oszt�lyban l�v�t"
HidingUnnecessary		= "Az identifier nem rejt el egy �r�k�lt oszt�lyban l�v�t sem"
PreprocWarning 			= ""

'Infos
PreprocInfo 			= ""

By viewing downloads associated with this article you agree to the Terms of Service and the article's licence.

If a file you wish to view isn't highlighted, and is a text file (not binary), please let us know and we'll add colourisation support for it.

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The GNU General Public License (GPLv3)

Share

About the Author

Dávid Kocsis
Software Developer
Hungary Hungary
No Biography provided

Tagged as

Stats

23.1K views
268 downloads
14 bookmarked